Identiteit van de ondernemer

Karen Snellink
Voorstraat 35
2201 HL  Noordwijk
Netherlands

Contactgegevens

info@hipps.nl
www.hipps.nl
+31 (0)6 51 08 08 77
+31 (0)7 17 31 19 11

Overige bedrijfsgegevens

IBAN | NL56 RABO 0140744398
BIC | RABONL2U
KVK | 54038243
BTW | NL002056429B06

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website van hipps (hipps.nl) en haar subdomeinen zoals bijvoorbeeld shop.hipps.nl . Het eventueel afwijken van deze algemene voorwaarden is uitsluitend geldig wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. hipps behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te updaten.

Bestellingen via de webshop
U ontvangt een bevestigingsmail van hipps van de door u gedane bestelling.

Betalingsmogelijkheden
U kunt betalen via iDeal, PayPal, creditcard, ApplePay of Klarna. Alle online betalingen geschieden via de beveiligde webpagina’s (https) van desbetreffende bank zelf. Betaling van het totaalbedrag via bankoverschrijving dient te geschieden binnen 24 uur na orderdatum/tijdstip. Na deze periode is hipps vrij om het bestelde artikel weer in het assortiment op te nemen en aan te bieden.

Bezorging
Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling binnen 1 werkdag bij PostNL of indien nodig een andere pakketdienst aangeboden. Bezorging vindt plaats binnen 1-2 werkdagen, echter kan zich er een situatie van overmacht voordoen waardoor dit niet haalbaar is. hipps kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig bezorgen door de pakketdienst.

Retour | Herroeping
De spelregels:

  • Het artikel dient binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd te zijn;
  • Sluit de pakbon bij uw retourzending in de originele verpakking;
  • De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn;
  • De labels zitten nog aan het product;
  • Het artikel is niet gewassen of gebruikt;
  • Er is niet geprobeerd een gebrek aan het artikel te herstellen;
  • De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.

Retouradres
hipps | Voorstraat 35  | 2201 HL | Noordwijk | Nederland

Retourkosten
De verzendkosten voor retourzendingen zijn te allen tijde voor rekening van de consument. hipps restitueert het betaalde bedrag voor het artikel (dus niet de verzendkosten) binnen 2 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel.

Klantenservice
U kunt te allen tijde bij onze klantenservice terecht voor vragen over het aangekochte product welke u niet kunt terugvinden op de website. Onze klantenservice streeft ernaar om u binnen 24 uur (c.q. 1 werkdag) een reactie te geven.
Mail naar klantenservice@hipps.nl of bel: + 31 (0) 71  711 39 36

Privacy Persoonsgegevens
Alle verstrekte persoonsgegevens worden door hipps vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor:

  • het optimaliseren van de website/webshop van hipps;
  • het op de hoogte houden van de consument met betrekking tot acties, aanbiedingen en de laatste relevante hipps tippers;

Klanten worden automatisch in de hipps database opgenomen en een paar keer per jaar geïnformeerd met tips van hipps. Indien men geen tips meer wenst te ontvangen kan de aanmelding ongedaan gemaakt worden door een e-mail te sturen naar info@hipps.nl  of uit te schrijven via de nieuwsbrief. hipps verstrekt geen klantgegevens aan derden die niet betrokken zijn met de afhandeling van de bestelling.

Aansprakelijkheid | Garantie
De textielproducten van hipps worden vervaardigd van 100% natuurlijke materialen. Het gebruikte katoen kan daarom qua kleur iets afwijken of een klein weeffoutje hebben. De aansprakelijkheid van de artikelen berust te allen tijde bij de fabrikant, echter wanneer de consument de wasvoorschriften van het artikel niet in acht heeft genomen, dan wel oneigenlijk gebruik van het artikel – hipps niet aansprakelijk kan worden gesteld. hipps benadrukt, niet verantwoordelijk te zijn voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen. Indien blijkt dat de fabrikant aansprakelijk is voor gevolgschade, zal hipps over gaan tot het laten herstellen of vervangen van het artikel, dan wel restitutie van de koopprijs. Andere schadevergoedingen zijn uitgesloten. hipps geeft geen garantie op de aangekochte artikelen. De voorwaarden van hipps.nl waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen gedaan bij deze webshop.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,  is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Acceptatie algemene voorwaarden
Alle consumenten die de website/webshop van hipps hebben gebruikt (een bestelling hebben doorgevoerd) worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de omschreven algemene voorwaarden.

Kamer van Koophandel
De algemene voorwaarden van hipps zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54038243. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de bestelling door de consument.

© hipps 2009 – 2022
All rights reserved